تبلیغات
Architectural's Webneveshts - نقد نگاره ای اکسپرسیونیستی!!

نقد نگاره ای اکسپرسیونیستی!!

تاریخ:دوشنبه 5 مهر 1389-06:04 ب.ظ

فکر که  می کنم پست"چی فکر می کردیم چی شد!؟" شبیه آثار امیل نولده شده از این جهت که با شور و هیجان خاصی آب و تاب داده شد و خوب که نگاه می کنم می خندم مگه با اون همه غور و تفکرمان روی نقاشی های هم کیشان نولده توی موزه چیزی غیر این هم می شد انتظار داشت!

      حقیقت اینه که پست بخت برگشته ی ما این قدر زیر هیجانات و احساسات ما قلم خورد که دیگه حقایق زیر لفافه ای از تعابیر و بزرگ نمایی ها پنهان شد خصوص درباره ی توصیفاتی که درباره ی دوستان 87 یم کرده بودم شاید هم از همه ی این ها گذشته قصدم توی اون لحضه شوخی  با دوستانم بود (یکی نیست به من بگه یعنی تو خودت نمیدونی به چه قصدی نوشتی؟؟) اما وظیفه ای که دارم با تمام این مسایل از دوشم برداشته نمی شه این که از دوستانی که به نوعی سر پست معلوم الحال من ناراحت شدن عذر خواهی کنم وقتی دوباره پستم رو خوندم فهمیدم دوستان درست می گفتن و اگه اون موقع رفته بودیم یقینا باید یه سری دیگه هم مزاحم دانشگاه تهرانی ها می شدیم تا از کارها عکس بگیریم (حالا بماند که اصلا نمایشگاه بسته بود!)

واژه نامه :اکسپرسیونیسمدنبالک ها: اکسپرسیونیسم