تبلیغات
Architectural's Webneveshts - ...

...

تاریخ:جمعه 14 مهر 1391-03:32 ب.ظ

می خام برگردم دانشگاه می خام تنها باشم دوست دارم دو رو بری هام اصلا منو نبینن ای خدا این دو ماه خوب بود خودم رو پیدا کردم ولی از حرفای ناامید کننده ، غرغر ها، و صد البته یه فضازمان پر شده از حرف هایی ک به تنها جایی ک تکیه ندارن عقله خسته شدم می خام برم توی تنهایی خودم!!! همین ... سر جدتون ولم کنین ...